Kasarmu ehitustööd

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmis 2021.