Kortermaja Anni 12 fassaadide soojustamine

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmis 2018