Eramu ehitustööd Saku vallas

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmis 2018