Koolivälja päikesepargi ehitustööd Tagamõisas Saaremaal

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmis 2018.