Eramu ehitustööd Nõmmel

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmib 2019.