Kappeli 4 korterelamu fassaadide ja katuse rekonstrueerimine

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmis 2018