AS FEB Tallinna Müügikeskuse laiendus

Tellija AS FEB, valmis märts 2009. Osutatud teenus: hanke korraldamine, omanikujärelevalve.