Jüri lasteaed Tõruke katuste renoveerimine

Valmis 2012. Osutatud teenus omanikujärelevalve. CO2 objekt nr. 711