Adavere Lihatööstuse juurdeehitus

Tellija Chef Foods, valmis august 2009. Osutatud teenus: omanikujärelevalve.