Vestervalli 5, Narva ajaloolise hoone seinte restaureerimine

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmis 2018.