Vao tuuleveski restaureerimine Lääne-Virumaal

Valmis 2015. Osutatud teenus: muinsuskaitseline järelevalve.