Üksikelamu ehitus Kloogal

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmis 2022.