TTK Kohtla Järve õppekorpuse treppide ja varikatuste rekonstrueerimine

Valmis 2016. Osutatud teenus omanikujärelevalve