TTHK õppetöökodade tehnosüsteemide rekonstrueerimine. RH nr.112181

Tellija TTHK, valmis oktoober 2009. Osutatud teenus: hanke korraldamine, omanikujärelevalve