TTHK Õpilaskodu nr.2 renoveerimine, RH nr.118119

Osutatud teenus: omanikujärelevalve. Valmis 2011