Taltech korpuse U04 III. korruse rekonstrueerimistööd

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmis 2023.