Tallinna Tööstushariduskeskuse katuste renoveerimine

Valmis 2012. Osutatud teenus omanikujärelevalve ja projekti ekspertiis. CO2  objekt nr. 022