Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli liftide ehitus ja invatõstukite paigaldus

Valmis 2013. Osutatud teenus: omanikujärelevalve