Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli juurdeehituse ehitustööd

Valmis 2018. Osutatud teenus: omanikujärelevalve