Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli farmaaatsia laborikompleksi ja simulatsioonijuhtimiskeskuse ehitus

Valmis 2015. Osutatud teenus: omanikujärelevalve