Tallinna Tehnikakõrgkooli trepikoja rekonstrueerimise I etapp

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmis 2016