Staadioni 9, Arukülas, kortermaja rekonstrueerimine

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmis 2021.