Rakke konteinerkatlamaja ehitus

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmis 2020.