Põlde 14 korterelamute ehitus

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmis 2020.