Piipheina taristu ehitustööd Kloostrimetsas

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmis 2019.