Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Tihemetsa Voltveti mõisahoone küttesüsteemi rekonstrueerimine

Valmis 2012. Osutatud teenus: omanikujärelevalve ja projekti ekspertiis. CO2 objekt nr. 094