Pärnumaa KHK Tihemetsa Õppekeskuse Voltveti mõisa renoveerimine

Valmis 2012. Osutatud teenus omanikujärelevalve, muinsuskaitseline järelevalve.  CO2 objekt nr. 094