Pärnu mnt 299 elamu renoveerimine

Valmis 2011. Osutatud teenus omanikujärelevalve