Paide Päästekomando osaline rekonstrueerimine

Tellija RKAS. Valmis 2014. osutatud teenus omanikujärelevalve.