Pähkli 15 välitreeningkompleksi ehitustööd

Valmis 2021. Osutatud teenus omanikujärelevalve.