Muraste Hariduskeskuse ehitus

Valmis 2014. Osutatud teenus: omanikujärelevalve