Männiku 600m avatud lasketiiru ehitus

Valmis 2013. Osutatud teenus: omanikujärelevalve