Mäeküla 7 äri- ja laohoone ehitustööd

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmib 2023.