Leedri küün, Lümanda vald, Saaremaa

Tellija Leedri Küla Selts. Valmis juuni 2010. Osutatud teenus: omanikujärelevalve.