Laki 4 äri- ja laohoone ehitustööd

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmis 2021.