Kuuse 4, Pärnu, ärihoone ja korterelamu ehitus

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmib 2023.