Kortermaja Kunderi 19 fassaadide, trepikodade ja elektrisüsteemi renoveerimine

Valmis 2013. Osutatud teenus: omanikujärelevalve