Kilingi Nõmme kesklinna parkimisalade ja kõnniteede ehitus

Valmis 2016. Osutatud teenus omanikujärelevalve.