Kehtna Kutsehariduskeskuse fassaadide renoveerimine

Valmis 2021. Osutatud teenus: omanikujärelevalve