Kalatööstuse külmhoone ehitus Kaarma vallas Saaremaal

Tellija OÜ Saare FishExport, valmis 2008. Osutatud teenus: omanikujärelevalve.