Harku Hooldekodu fassaadi ja küttesüsteemi renoveerimine

Valmis 2012. Osutatud teenus: omanikujärelevalve ja projekti ekspertiis. CO2 objekt nr. 714.