Eramu hoonekarbi ehitus Arukülas

Osutatud teenus: omanikujärelevalve. Valmis 2011