Eramu ehitus Viimsis

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmib 2021.