AS Vao Agro Veski farmi II lauda pikenduse ja sõnnikuhoidla ehitus

Valmis 2013. Osutatud teenus: omanikujärelevalve.