Ahtme Gümnaasiumi fassaadide renoveerimine

Valmis 2013. Osutatud teenus : omanikujärelevalve ja projekti ekspertiis. CO2 objekt nr. 818.