Tellija konsultatsioon
Üheksa korda mõõda üks kord lõika – seda vanarahvatarkust võib ülekantud tähenduses kasutada ka ehitusprotsessi ohjamisel.

Enamus ehituse tellijad ei ole reeglina ehitusala professionaalid. Seetõttu on otstarbekas kaasata protsessi vastava ala asjatundja-konsultant, kes võimaldab tellijal võrdväärselt suhelda projekteerijate, ehitajate ja tarnijatega ning asjaomaste instantsidega.

Konsultatsioonid võimalikud erinevatel ehitusprotsessi perioodidel. See sõltub vajadusest.
Parima lõpptulemuse tagab kahtlemata konsultandi kaasamine juba planeerimis- ja projekteerimisstaadiumis, kus kogu tegevus toimub alles paberil ning seetõttu on võimalike vigade likvideerimine kordades odavam, kui valestitehtut ehitusplatsil ringi tehes.

Samas ei ole kunagi liiga hilja kaasata konsultant, sest reeglina tekivad probleemid ehitusprotsessi lõppfaasis, kui on platsil korraga mitmed tööettevõtjad, kelle töö koordineerimisega tellija ise tihtipeale hätta jääb.
Samuti on konsultandist abi ehituse kasutuselevõtu dokumentatsiooni koostamisel ja asjaomaste instantsidega suhtlemisel.

Kokkuvõttes veel kord: üheksa korda „konsulteeri” üks kord „ehita”