Ehitushangete korraldamine

Ehitushanke korraldamine on protsess, mille eesmärgiks on sobivaima töövõtja välja selgitamine vastavalt püstitatud tingimustele ning temaga töövõtulepingu sõlmimine.

Ehitushankeid võib korraldada nii kogu objektile algusest lõpuni nn. „peatöövõtu meetod“, kui ka objekti osadele s.h. eriosadele nn. „töövõtumeetod“

 Ehitushanke korraldamine algab tellija vajaduste ja võimaluste määratlemisest, mille käigus lepime kokku tellijale sobivad hanke tingimused (kvaliteeditase, tähtajad, tagatised jne.).

Seejärel koostame hankedokumentatsiooni, mis sisaldab pakkumise vormi, kvalifitseerimise tingimusi, tulevast töövõtulepingu projekti aga ka infot mille põhjal pakkumisi hinnatakse.

Kui hankedokumentatsioon on huvilistele edastatud on meie ülesandeks tutvustada pakkujatele objekti ning edastada võimalikku lisainformatsiooni hanke kohta.

Parima pakkuja valime välja koostöös tellijaga arvestades kokkulepitud kriteeriume. Seejärel kohandame hanke dokumentides olnud töövõtulepingu projekti konkreetsele töövõtjale sobivaks ning esitame pooltele allkirjastamiseks. Vajadusel esindame lepinguläbirääkimistel tellijat.