Ehitiste ekspertiisid
Casaverde OÜ teostab ekspertiise ehitistele aga ka kütte- ja ventilatsioonisüsteemidele ning sisemistele ja välistele veevarustus-ja kanalisatsiooni süsteemidele.

Levinuimaks ekspertiiside tellimise põhjuseks on omaniku rahulolematus tehtud ehitustööga. Samas aga ei osata erialase pädevuse puudumisel omi pretensioone korrektselt formuleerida, mille alusel oleks võimalik esitada nõue praaki teinud töö teostajale.

Ekspertiis sisaldab reeglina olemasoleva olukorra kirjeldust, probleemi kirjeldust, probleemi arvatavaid põhjuseid ning ettepanekuid olukorra taastamiseks/heastamiseks. Soovi korral sisaldab ekspertiis ka eeldatavat rahalist nägemust tekitatud kahjust ja/või taastamismaksumusest.

Vajadusel kaasame ekspertiisi teostamisse oma eriala spetsialiste nii Tallinna Tehnikaülikoolist kui ka mujalt.