Firmast

Casaverde OÜ on 2006 aastal Harku vallas loodud firma, mis tegeleb ehituse omanikujärelevalvega, ehitusalase konsultatsiooniga, ehitiste ja ehitusprojektide ekspertiisiga ning muinsuskaitselise järelevalvega. Firma loomise tingis ehitusturu nõudlus meie pakutavate teenuste järele. Algsest ühemehe firmast on tänaseks kasvanud paindlik meeskond, mis koosneb üldehituse spetsialistist, energeetikaala spetsialistist, elektriala spetsialistist ning muinsuskaitse spetsialistist. Paindlik lepinguline töösuhe firma ja spetsialistide vahel võimaldab hoida madalal püsikulud kui tööd on vähem ning mobiliseeruda kiirelt teovõimeliseks meeskonnaks kui turusituatsioon seda nõuab. Andmed firmaga seotud vastutavate spetsialistide kohta on nähtaval majandustegevuse registris.

Üheksa tegevusaastaga oleme osutanud omanikujärelevalve teenust rohkem kui 160-l objektil erinevatest kasutusvaldkondadest nagu üksikelamud ja kortermajad, kutseõppeasutused ja ühiselamud, äri- ja laohooned, tööstus- ja põllumajandushooned ning -rajatised, külmhooned ning eriotstarbelised hooned.
Oleme koostanud projektide ekspertiise erinevatele hoonetele nagu eramud, kortermajad,  reisiterminal, kontserdimajad, tervishoiu- ja õppeasutuste hooned ning ühiselamud.
Oleme teostanud ehitiste ekspertiise kus oleme leidnud vastused kõige erinevamatele püstitatud küsimustele millest sagedasemad on „miks katus tilgub? või kas ehitis vastab projektile?“
Meie klientideks on nii eratellijad, firmad, majaühistud kui ka ministeeriumid ja teised riigi- ja KOV asutused.

RKAS kureeritava CO2 projekti raames oleme andnud oma panuse enam kui 30 hoone energiasäästlikumaks muutmisel.

Alates 2012 omame ISO 9001:2008 standardile vastavat kvaliteedijuhtimissüsteemi. Eelmainitu koos üleilmse majandussituatsiooni stabiliseerumisega loob tingimused ja eeldused firma jätkuvaks arenguks ka aastal 2015.

Casaverde OÜ puhul on tegemist jätkuvalt väikefirmaga, mille tulemusena on pakutavate teenuste hind madalate üldkulude tõttu reeglina soodsam kui konkurentidel, mis aga ei tähenda mingeid hinnaalandusi teenuse kvaliteedis.
Klientidele täiendava kindlustunde andmiseks omame erialase tegevuse tsiviilvastustuskindlustuse poliisi summale 65 tuhat eurot

Lõpetuseks veel kord: valides meid tagad rahuliku une ehitusperioodil


Lugupidamisega

Alar Vinkel
OÜ Casaverde
Juhatuse liige