Omanikujärelevalve ja ehitusalane konsultatsioon
Ehitiste ekspertiis
Ehitise audit
Ehitusprojekti ekspertiis
Hangete korraldamine
Muinsuskaitseline järelevalve

 

 

Alates aprillist 2012 omab Casaverde OÜ ISO 9001 standardile vastavat kvaliteedijuhtimissüsteemi. 2015 märtsis toimunud kordusaudit kinnitas süsteemi jätkuvat toimimist.